Man­da­live je apli­ká­cia, ktorá nakopne tvoj poten­ciál

Sym­pa­tická Dana Hama­rová je naozaj odbor­níčka na ľud­skú myseľ a prácu s vedo­mím a neve­de­mím. Dlhé roky sa veno­vala mar­ke­tingu a brand mana­ge­mentu, no jej váš­ňou je psy­cho­ló­gia a neuro­veda.

čítaj viac

Pozrite sa do seba

Psychologička a koučka
Ľubica Hamarová pre MADAME EVA o tieňoch v našom nevedomí a ich vplyve na náš život.


čítaj viac

Čo sa skrýva v tieni

Psychologička a koučka
Ľubica Hamarová pre PROFIT
o tom ako pomáha jednotlivcom aj firmám nájsť to, čo doteraz nájsť nechceli.

čítaj viac

Povedali o nás

„Stále som stretávala ľudí, ktorí sa sťažovali na svoj život a všetkých kritizovali. Dávali vinu za svoju nespokojnosť okoliu, práci, kolegom, nadriadeným, partnerom, deťom. ...

Lucia Čarná

teamleader, Mayer/McCann Erickson

"Nespokojnosť. S mojim životom, so sebou samým. Pochybnosti. O rozhodnutiach, ktoré ma čakajú dnes, zajtra. A veľa otázok. Prečo som nespokojný, keď chcem byť ...

Peter Bak

BAK & PARTNERS

Zobraz všetky referencie