Man­da­live je apli­ká­cia, ktorá nakopne tvoj poten­ciál

Sym­pa­tická Dana Hama­rová je naozaj odbor­níčka na ľud­skú myseľ a prácu s vedo­mím a neve­de­mím. Dlhé roky sa veno­vala mar­ke­tingu a brand mana­ge­mentu, no jej váš­ňou je psy­cho­ló­gia a neuro­veda.

čítaj viac

Pozrite sa do seba

Psychologička a koučka
Ľubica Hamarová pre MADAME EVA o tieňoch v našom nevedomí a ich vplyve na náš život.


čítaj viac

Čo sa skrýva v tieni

Psychologička a koučka
Ľubica Hamarová pre PROFIT
o tom ako pomáha jednotlivcom aj firmám nájsť to, čo doteraz nájsť nechceli.

čítaj viac

Povedali o nás

„Tréningy zmenili môj pohľad na vnímanie reality, vzťahov, emócií a výrazne mi pomohli k vnútornej transformácii. V profesijnom živote si veľmi vážim svoj pokrok v komunikácii s ...

Eva Žákovičová

diabetologička-endokrinologička, NsP Medissimo

„Objavovanie seba samého je dielo na celý život a nikdy nekončiaci sa proces. Na tejto dobrodružnej a často dramatickej púti je úžasné môcť sa ...

Paľo Holkovič

majiteľ a riaditeľ, TECHNOKLIMA

Zobraz všetky referencie